Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (101) Quyết định QPPL (258) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1852)
Tờ trình (492) Quyết định UBND (2182) Chỉ thị (118) Báo cáo (1412)
Văn bản khác (1001) Quyết định Chủ tịch (13421) Công văn (28498)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
938/UBND-KGVX 24/02/2017 V/v tham quan, học tập mô hình công tư kết hợp trong bệnh viện công lập
933/UBND-TH 24/02/2017 V/v nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
928/UBND-CNXD 24/02/2017 V/v thực hiện dự án Siêu thị ô tô Hồng Sơn tại phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
926/UBND-CNXD 24/02/2017 V/v Kế hoạch quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng năm 2017 trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
921/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v lựa chọn hình thức đặt hàng đối với các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác để thực hiện chính sách quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên
919/UBND-KGVX 24/02/2017 V/v hoàn trả chi phí đã đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 09 lô đất tại Khu dân cư Yên Phú để phục vụ tái định cư dự án mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết
917/UBND-TCD 24/02/2017 V/v xem xét giải quyết đơn của ông Đồng Quốc Sĩ
916/UBND-KT 24/02/2017 V/v khẩn trương xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoatoc
915/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v điều chỉnh quy mô và kinh phí thực hiện dự án mở mới theo Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
914/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v xem xét, cam kết bố trí ngân sách tỉnh thực hiện dự án mở mới theo Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2017-2020 hoatoc
913/UBND-CNXD 24/02/2017 V/v phương án đầu tư cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi
912/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v đánh giá tình hình thực hiện Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư hoatoc
910/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quy định cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
909/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v lập các Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh
908/UBND-KGVX 24/02/2017 V/v kế hoạch kiểm định kết quả đầu ra Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đến ngày 30/6/2017 hoatoc
907/UBND-TH 24/02/2017 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 01/01/2016 đến ngày 23/02/2017
906/UBND-TH 24/02/2017 V/v rà soát, báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 hoatoc
905/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI hoatoc
904/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v hướng dẫn thủ tục thẩm định cho vay lại, chế độ kế toán, quyết toán và hạn mức dư nợ cho Dự án VLIG vay vốn WB hoatoc
903/UBND-NNTN 24/02/2017 V/v lập phương án bồi thường rừng đối với phần diện tích 6,14 ha thuộc dự án thủy điện Đăkre hoatoc
902/UBND-KGVX 24/02/2017 V/v khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách khuyến khích các trường nghề đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề hoatoc
901/UBND-CNXD 24/02/2017 V/v thực hiện kiểm toán Dự án Chống ngập Khu công nghiệp VSIP đoạn qua kênh B10 và khu dân cư lân cận
43/TTr-UBND 24/02/2017 Về việc xin ý kiến về Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kiên cố hóa phòng học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
42/TTr-UBND 24/02/2017 Về việc xin ý kiến về Chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kiên cố hóa phòng học mầm non, tiểu học các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển của UBND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
273/QĐ-UBND 24/02/2017 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Bệnh viện huyện Sơn Tây Thuộc Dự án Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Quảng Ngãi (vốn vay ADB)
272/QĐ-UBND 24/02/2017 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Bệnh viện huyện Tây Trà Thuộc Dự án Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Quảng Ngãi (vốn vay ADB)
271/QĐ-UBND 24/02/2017 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
270/QĐ-UBND 24/02/2017 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/CT-UBND 24/02/2017 Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính
900a/UBND-NC 23/02/2017 V/v xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X cải cách hành chính