Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (154) Quyết định QPPL (298) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (2061)
Tờ trình (621) Quyết định UBND (2573) Chỉ thị (121) Báo cáo (1536)
Văn bản khác (1124) Quyết định Chủ tịch (14553) Công văn (32179)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5075/UBND-KT 21/08/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
5074/UBND-KT 21/08/2017 V/v cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Đức Phổ
5073/UBND-TH 21/08/2017 V/v khẩn trương tổng hợp ý kiến, phản biện đối với các cơ chế, chính sách quan trọng trên địa bàn tỉnh hoatoc
5072/UBND-KT 21/08/2017 V/v giải quyết đề nghị của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi hoatoc
5071/UBND-KT 21/08/2017 V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số hoatoc
5070/UBND-CNXD 21/08/2017 V/v hỗ trợ và tạo điều kiện thu thập dữ liệu môi trường và kinh tế - xã hội phục vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II hoatoc
5069/UBND-CNXD 21/08/2017 V/v giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km1064+730 QL1, tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
5068/UBND-NNTN 21/08/2017 V/v tổ chức làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoatoc
270/TB-UBND 21/08/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi
1534/QĐ-UBND 21/08/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Thi Phổ - Biển Minh Tân Nam, huyện Mộ Đức
5067/UBND-CNXD 18/08/2017 V/v thẩm định, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi
5066/UBND-NC 18/08/2017 V/v chuẩn bị nội dung tham gia Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – khu vực Nam Trung Bộ” tại Nha Trang hoatoc
5065/UBND-CNXD 18/08/2017 V/v triển khai các đề tài khoa học và công nghệ có tính cấp thiết của tỉnh năm 2018
5064/UBND-CNXD 18/08/2017 V/v áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho thuê đất đối với dự án HRSG (lò hơi thu nhiệt) tại KKT Dung Quất
5062/UBND-NNTN 18/08/2017 V/v hoàn chỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006-2016 hoatoc
5061/UBND-CNXD 18/08/2017 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Bình Tâm
5060/UBND-KT 18/08/2017 V/v thông báo số dự kiến dư nguồn thực hiện cải cách tiền lương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2017
5059/UBND-KT 18/08/2017 V/v đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020
5058/UBND-NNTN 18/08/2017 V/v bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
5055/UBND-NNTN 18/08/2017 V/v đính chính số hiệu bản đồ tại Quyết định điều chỉnh hình thức thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hoa Thành
5053/UBND-KT 18/08/2017 V/v thi hành án Bản án sơ thẩm số 01/2016/HC-PT ngày 14/10/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hoatoc
5051/UBND-CNXD 18/08/2017 V/v tập trung giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi
5048/UBND-CNXD 18/08/2017 V/v Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống đề xuất đầu tư dự án Năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Ngãi
5047/UBND-KGVX 18/08/2017 V/v tổ chức gặp mặt Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 – 20/11/2017)
5043/UBND-NC 18/08/2017 V/v cho ý kiến cử công chức tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở năm 2017
5042/UBND-KT 18/08/2017 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ
5041/UBND-KGVX 18/08/2017 V/v giải quyết Đơn đề nghị xây dựng tượng đài 9 cô
5040/UBND-KT 18/08/2017 V/v khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017
5039/UBND-KT 18/08/2017 V/v tăng cường chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với các cơ sở kinh doanh
5038/UBND-TH 18/08/2017 V/v chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia