Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (64) Quyết định QPPL (232) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1704)
Tờ trình (406) Quyết định UBND (1767) Chỉ thị (109) Báo cáo (1324)
Văn bản khác (912) Quyết định Chủ tịch (12274) Công văn (25649)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5479/UBND-KTTH 30/09/2016 V/v lấy ý kiến về hệ thống chỉ số và phương pháp xây dựng PCI
5478/UBND-KTTH 30/09/2016 V/v xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ
5477/UBND-KTTH 30/09/2016 V/v bố trí lại nguồn vốn để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết
5476/UBND-CNXD 30/09/2016 V/v tham mưu địa điểm cho Công ty Cổ phần Bình Tâm đầu tư dự án
5475/UBND-NNTN 30/09/2016 V/v góp ý báo cáo rà soát quy hoạch hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang
5474/UBND-NNTN 30/09/2016 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2016
5473/UBND-CNXD 30/09/2016 V/v hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên các tuyến đường bộ địa phương
5472/UBND-CNXD 30/09/2016 V/v tổng kết thực hiện Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA của liên Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải
5471/UBND-CNXD 30/09/2016 V/v hoàn trả kinh phí tạm thời xây dựng khu tái định cư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
5470/UBND-CNXD 30/09/2016 V/v trả lời của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến một số nội dung kiến nghị của cử tri
5469/UBND-KTTH 30/09/2016 V/v xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH; đầu tư công năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 hoatoc
5468/UBND-NC 30/09/2016 V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
5467/UBND-NC 30/09/2016 V/v tham gia khóa học theo Chương trình sáng kiến chính sách công hạ vùng Mekong (LMPPT)
5466/UBND-KTTH 30/09/2016 V/v sử dụng kinh phí thủy lợi phí năm 2016
5465/UBND-CNXD 30/09/2016 V/v báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nhà ở, quy hoạch xây dựng và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng hoatoc
5463/UBND-KGVX 30/09/2016 V/v mua thuốc khám, chữa bệnh năm 2016
5462/UBND-KGVX 30/09/2016 V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động, biến động lao động trong các doanh nghiệp
5461/UBND-KGVX 30/09/2016 V/v kinh phí tổ chức vận động gây Quỹ Chương trình “Gắn kết yêu thương – Vui bước đến trường” năm 2016
5460/UBND-ĐNMN 30/09/2016 V/v tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2006-2016
5459/UBND-KTTH 30/09/2016 V/v xin ý kiến danh mục chuẩn bị đầu tư để thực hiện các thủ tục và khởi công mới năm 2017 đối với dự án cầu Cửa Đại
5458/UBND-KGVX 30/09/2016 V/v chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu dã ngoại
5457/UBND-CNXD 30/09/2016 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ
5456/UBND-KGVX 30/09/2016 V/v thẩm định, trình điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường CĐN Việt Nam - Hàn Quốc- Quảng Ngãi
5455/UBND-KTTH 30/09/2016 V/v kéo dài thời gian thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG và vốn TPCP hoatoc
5454/UBND-NC 30/09/2016 V/v bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức dự thi nâng lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2016 hoatoc
5453/UBND-NC 30/09/2016 V/v báo cáo bổ sung số liệu tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ hoatoc
5452/UBND-ĐNMN 30/09/2016 V/v phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2016 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững hoatoc
46/QĐ-XPVPHC 30/09/2016 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
264/TB-UBND 30/09/2016 Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
263/TB-UBND 30/09/2016 Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát để xử lý đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch chậm tiến độ, không tiếp tục triển khai