Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch (71) Quyết định QPPL (234) Chỉ thị QPPL (18) Thông báo (1734)
Tờ trình (413) Quyết định UBND (1855) Chỉ thị (109) Báo cáo (1337)
Văn bản khác (926) Quyết định Chủ tịch (12479) Công văn (26241)
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
71/GP-UBND 28/10/2016 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
6163/UBND-NC 28/10/2016 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp hoatoc
6146/UBND-TH 28/10/2016 V/v phối hợp, làm việc với Đoàn chuyên gia của WB về Dự án CIFF hoatoc
6145/UBND-TH 28/10/2016 V/v khẩn trương trình hồ sơ đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2016 hoatoc
6144/UBND-CNXD 28/10/2016 V/v hỗ trợ kinh phí phục vụ việc lập quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn hoatoc
6143/UBND-TH 28/10/2016 V/v khẩn trương hoàn chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 hoatoc
6142/UBND-TH 28/10/2016 V/v thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 185-TB/TU ngày 21/10/2016 hoatoc
6127/UBND-NNTN 28/10/2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6124/UBND-NNTN 28/10/2016 V/v tham mưu triển khai thực hiện việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
6123/UBND-NNTN 28/10/2016 V/v góp ý dự thảo Nghị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
6122/UBND-NNTN 28/10/2016 V/v triển khai thực hiện Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020
6121/UBND-KGVX 28/10/2016 V/v tham gia góp ý vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất
6118/UBND-CNXD 28/10/2016 V/v thẩm định dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành
6117/UBND-CNXD 28/10/2016 V/v tận dụng đất bóc tầng phủ mỏ đá Phước Hòa, xã Bình Trị và Bình Đông, huyện Bình Sơn dùng làm vật liệu san lấp phục vụ Dự án Kè chống sạt lở Đập Cà Ninh
581/QĐ-UBND 28/10/2016 Về việc điều chỉnh Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi diện tích đất của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi không còn nhu cầu sử dụng, cho Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hợp Phát thuê đất để xây dựng Dự án Siêu thị và Văn phòng cho thuê Hợp Phát tại Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi
6115/UBND-TH 27/10/2016 V/v sắp xếp danh mục công trình đầu tư trung hạn theo thứ tự ưu tiên
6114/UBND-TCD 27/10/2016 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Nguyễn Công Sâm
6113/UBND-NNTN 27/10/2016 V/v dự thảo chính sách liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản
6112/UBND-TCD 27/10/2016 V/v trả lời và hướng dẫn ông Nguyễn Công Sâm thực hiện quyền khiếu nại
6111/UBND-KGVX 27/10/2016 V/v kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật năm 2016
6110/UBND-CNXD 27/10/2016 V/v Công ty TNHH Chế biến gỗ Nhất Hưng Sơn Tây xin đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp tại huyện Sơn Tây
6108/UBND-CNXD 27/10/2016 V/v triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2206/BXD-PTÐT ngày 10/10/2016
6107/UBND-NC 27/10/2016 V/v tham mưu xử lý nội dung đơn của ông Đặng Văn Hồng, bà Nguyễn Thị Phòng
6106/UBND-CNXD 27/10/2016 V/v xem xét giải quyết đối với kiến nghị của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
6105/UBND-TH 27/10/2016 V/v ứng trước ngân sách năm 2017 để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch đối với Sở Xây dựng
6104/UBND-KGVX 27/10/2016 V/v triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Trưởng Bộ Tài chính
6103/UBND-CNXD 27/10/2016 V/v điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ký hiệu B80-1 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới
6102/UBND-NNTN 27/10/2016 V/v tách thửa và chuyển nhượng tài sản trên đất thuê
6101/UBND-NNTN 27/10/2016 V/v trả lời văn bản của Công ty TNHH Xây lắp Minh Thành
6100/UBND-NNTN 27/10/2016 V/v kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi